Aantonen integriteit beeldmateriaal steeds belangrijker

Aantonen integriteit beeldmateriaal steeds belangrijker

Door de toenemende bezorgdheid over deep-fake video’s wordt het steeds belangrijker om de integriteit van videobewijs aan te tonen. Snelle vooruitgang in digitale videomanipulatietechnieken en een toename van vermeende deep-fake video’s van beroemdheden, zullen zowel gebruikers van videotechnologie als officieren van justitie onder druk zetten om de integriteit van alle beelden die ze gebruiken aan te tonen.

“Als we vooruitkijken, zullen we overal waar video wordt gepresenteerd als juridisch bewijs of als onderdeel van interne tuchtprocedures, meer pogingen zien om te beweren dat de beelden niet echt zijn. Rechtbanken zullen bewijs verwerpen als manipulatie niet kan worden uitgesloten”, zegt dr. Peter Kim, Global Technical Consultant bij IDIS.

“Elke aanval op de integriteit van videobewijs, als deze niet wordt weerlegt, kan de waarde van de hele video-oplossing ondermijnen. Dit geldt met name voor toepassingen waarbij het opsporen en vervolgen van misstanden een sleutelfunctie van het camerasysteem is. Het is dus van vitaal belang dat gebruikers zonder twijfel kunnen aantonen dat er op geen enkele manier met hun beeldmateriaal is geknoeid.”

IDIS_chained fingerprint

IDIS, dat complete end-to-end cameraobservatieoplossingen levert voor toepassingen variërend van risicovolle kritieke infrastructuur tot commerciële omgevingen, heeft de integriteit van videobeelden beschermd via zijn gepatenteerde Chained Fingerprint-algoritme. IDIS recorders gebruiken Chained Fingerprint om de integriteit van de opgenomen en geëxporteerde videogegevens te waarborgen.

Klik hier voor meer informatie.