ARAS Security presenteert SmartEvac als smartphone alternatief voor NEN2575 PZI

ARAS Security presenteert SmartEvac als smartphone alternatief voor NEN2575 PZI

SmartEvac is door het laatste onderzoek gekomen als Stil Ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in de NEN2575 in combinatie met het CCV inspectieschema. Daarmee biedt ARAS Security als een van de weinigen in de Nederlandse markt een certificeerbare oplossing op basis van smartphones.

Nadat Normec Fire Safety & Security in het voorjaar een eerste kritische inspectie had uitgevoerd, zijn er nog diverse aanpassingen aangebracht. Bij de recente tests is vervolgens gebleken dat SmartEvac, werkend met de SmartLiberty software, glansrijk door de proeven is gekomen.

“De NEN2575 heeft haar technische basis in 2008 en is uiteindelijk uitgekomen in 2012. Met de techniek van toen is vooral gekeken hoe problemen in een personenzoekinstallatie, die als model dient voor deze norm, bedrijfszeker kan worden ingezet”, aldus Product Manager Safety Eugène Ploegmakers. “Het detecteren en melden van problemen is daarbij belangrijker dan het in bedrijf houden van de installatie. Bij SmartEvac is een wezenlijke andere insteek gekozen: hoe kan ik de eindgebruiker blij maken met de zo gewenste smartphone-oplossing waarvan ik zeker weet dat de meldingen uit de brandmeldinstallatie altijd aankomen? En ja, als er ergens een probleem is moet dat natuurlijk gemeld worden.”

Barry Tuithof, Technisch Manager bij Normec Fire Safety & Security, bevestigt de wens van die eindgebruiker en kent het probleem van de pager die als onderdeel van een initieel veilige installatie, uiteindelijk in het rek blijft staan. “Omdat de brand- en ontruimingsmeldingen via neven overige signalering (vaak DECT-systemen) toch wel bij de BHV’ers terecht komen, worden de pagers niet meer meegenomen. Sterker nog, bij inspecties liggen ze leeg of kapot ergens in een la. Hierdoor wordt niet voldaan aan de wettelijke verplichting vanuit het bouwbesluit. Door de inzet van SmartEvac is er nu een oplossing beschikbaar die past binnen de innovatie die wij als Normec Group graag zien en met de zekerheden die minstens gelijk zijn aan de eisen van de NEN 2575. Hierbij is gebruik gemaakt van maatwerkoplossingen volgens het CCV inspectieschema brandbeveiliging 12.0. Natuurlijk moet er op een project wel voldaan worden aan een reeks eisen, maar de bewakingsmechanismes en redundant paden van SmartEvac borgen een zeer hoge mate van zekerheid. Dit heeft het onderzoek aangetoond.”

ARAS Security kan nu op twee sporen verder met haar safety-oplossingen. SmartEvac kan enerzijds direct worden ingezet als vervanger van een PZI met alarmering naar smartphones. En SmartLiberty, de complete oplossing voor verpleegoproep en leefcirkels voor verpleeg- en verzorgingshuizen, kan tevens dienst doen als certificeerbare ontruimingsinstallatie. Daarbij is de smartphone dat ene apparaat waarop de zorgmedewerkers al jaren wachten. Wil de eindgebruiker vanuit een start met SmartEvac groeien naar een complete zorgoplossing, dan kan dat ook. Kortom, één systeem, twee oplossingen met de grote zekerheid dat zorg-, brand- en ontruimingsalarmen altijd aankomen, aldus de distributeur.

Klik hier voor meer informatie.