Facilicom speelt in op groeiende marktvraag naar integrale dienstverlening

Facilicom speelt in op groeiende marktvraag naar integrale dienstverlening

Facilitair dienstverlener Facilicom Group, moederbedrijf van Trigion, heeft afgelopen jaar een nettowinstgroei gerealiseerd van 18,1 naar 22,8 miljoen (+26 procent). Dit is in belangrijke mate te danken aan een incidenteel resultaat bij de verkoop van Facilicom France in 2017. De onderneming investeerde afgelopen jaar vooral in een meer geïntegreerd servicepakket, innovaties en een meer klantgerichte benadering.

Net als andere jaren waren er duidelijke verschillen tussen de ontwikkelingen van de verschillende bedrijfsonderdelen, die elk te maken hebben met een andere marktdynamiek. Zo boog Facilicom Solutions een verlieslatende positie in 2016 om in een positief financieel resultaat in 2017. Ook de succesvolle fusie tussen de twee onderdelen van Facilicom Solutions en Breijer Bouw en Installatie droeg bij aan het duidelijk verbeterde resultaat.

In diverse markten heeft Facilicom te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zo deden tegenvallende resultaten bij beveiligingstak Trigion, zorgdivisie Incluzio en Facilicom België het operationele bedrijfsresultaat dalen met 7 procent tot 24,7 miljoen euro. Trigion behaalde weliswaar zijn omzetdoelstelling, maar het resultaat bleef achter bij de prognose. Het bedrijf heeft onder meer te kampen met een aanhoudende margedruk op het gebied van mensbeveiliging.

Omzet en winst bij de buitenlandse divisies van Facilicom (onder andere in het Verenigd Koninkrijk en België) bleven achter bij de verwachtingen. Aangezien de directie in Frankrijk onvoldoende omzetgroei en rendement zag om te kunnen groeien naar een positie in de top van de markt, werd besloten dit bedrijfsonderdeel te verkopen aan branchegenoot Atalian. Als gevolg daarvan daalde het aantal medewerkers concernbreed van 30.777 naar 28.093.

2017 was een dynamisch jaar voor Facilicom waarin de onderneming op diverse fronten vernieuwingen doorvoerde. Deze hangen samen de kanteling die de organisatie maakt naar een meer integrale facilitaire dienstverlener en een focusverschuiving van operational excellence naar customer excellence. CEO Geert van de Laar: “We richten ons steeds meer op het vergroten van de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en weten steeds meer profijt te halen uit het delen van kennis, ervaring en netwerken tussen de divisies. We spelen daarmee in op een groeiende marktvraag naar integrale dienstverlening. Daarnaast kijken we meer dan ooit naar de behoeftes van de opdrachtgever, om vervolgens daarop precies op maat een aanbod van samenhangende diensten te ontwikkelen. Dit is een koersverschuiving die binnen meerdere divisies om een cultuurverandering vraagt.”

Het bedrijf gaat nog meer inzetten op geïntegreerd ‘hostmanship’, waarbij medewerkers getraind worden om elke dag een extra stapje te zetten in termen van gastvrijheid en communicatie, zo nodig ook buiten de eigen werkzaamheden. Van de Laar: “In plaats van gewoon goed schoonmaken, beveiligen en cateren zetten we in op samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.” Volgens de topman heeft deze nieuwe ‘Why’ nu al een aantoonbare impact op de klanttevredenheid- en retentiescore. Die laatste steeg de afgelopen vijf jaar van 85 procent naar 94 procent in 2017.