G4S start modulaire opleiding tot First Responder

G4S start modulaire opleiding tot First Responder

Voor veel (petro)chemische bedrijven zonder aangewezen bedrijfsbrandweer zijn First Responders van groot belang. First Responders zijn opgeleide medewerkers binnen een organisatie die bij een calamiteit of medische hulpvraag als eerste kunnen reageren. Zij zorgen voor een verantwoorde invullen en kwaliteitsborging bij die bedrijven waarvoor een BHV-organisatie niet afdoende is, maar volgens de Wet Veiligheidsrisicoā€™s geen verplichting is tot het hebben van een bedrijfsbrandweer.

First Responders kunnen en mogen na hun opleiding meer dan Basis BHV-ers. Hierbij kan gedacht worden aan het optreden met adembescherming en in chemicaliƫnpak. G4S heeft de opleiding First Responder toegevoegd aan het uitgebreide opleidingsaanbod. Dit is een nieuwe modulaire opleiding ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) in samenwerking met het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (CaBO). G4S biedt deze training aan conform certificering van het NIBHV.

Rinkse Steenstra, Senior Sales consultant bij G4S: “We zien een behoefte in de markt aan trainingen die tussen BHV- en brandweertrainingen inzitten.” G4S ondersteunt de gehele veiligheidsketen met integrale oplossingen en heeft trainingen passend bij bedrijven met uiteenlopende behoeftes en risico’s. “Door het nieuwe modulaire aanbod kunnen wij bedrijven maatwerktraining aanbieden en dus per bedrijf kijken welke modules nodig zijn om zo aan de norm van het NIBHV te voldoen.”

Aan de hand van risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), welke uitgevoerd wordt door veiligheidsdeskundigen van G4S zelf, bepaalt G4S samen met de klant wat de benodigde kerncompetenties en leerdoelen zijn. De opleiding bestaat uit meerdere modules en is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die cursisten in hun eigen organisatie nodig hebben, gelet op de risico’s en maatgevende scenario’s.