Heras wint tender voor beveiliging van hoogspanningsstations TenneT

Heras wint tender voor beveiliging van hoogspanningsstations TenneT

Heras gaat voor landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT beveiligingsoplossingen bij hoogspanningsstations realiseren, zoals de plaatsing en het onderhoud van hekwerken met een ontmoedigende en vertragende werking.

Dirk-Jan Westendorp, Country Manager Nederland van Heras: “De energiesector is een vitaal onderdeel van onze samenleving. Uitval of verstoring kan tot ernstige, maatschappelijke ontwrichting leiden. Bovendien kunnen problemen met onze elektriciteitsvoorziening een bedreiging vormen voor onze nationale veiligheid. Het is van groot belang dat de hoogspanningsstations altijd en optimaal zijn beveiligd, zodat het risico op uitval of verstoring zo veel mogelijk wordt beperkt.”

Heras gaat op de verschillende hoogspanningslocaties effectieve, ontmoedigende en vertragende beveiligingsmaatregelen realiseren. Daarmee wordt toegang voor ongeautoriseerde en/of ongewenste personen zo maximaal mogelijk tegengegaan. Westendorp: “De gunning van deze opdracht is voor ons de bevestiging dat Heras een bewezen staat van dienst heeft, die ook als dusdanig wordt erkend. Heras kijkt er naar uit om – in nauwe samenwerking met TenneT – onze expertise en de juiste beveiligingsoplossingen in te zetten bij de bescherming van de Nederlandse vitale infrastructuur.”