IDIS waarschuwt voor gebruik thermische camera’s voor vaststellen corona: juridisch complexe materie

IDIS waarschuwt voor gebruik thermische camera’s voor vaststellen corona: juridisch complexe materie

Er is een toenemende vraag naar thermische camera’s om te detecteren of werknemers of bezoekers zijn besmet met het coronavirus. Thermische camera’s kunnen redelijk nauwkeurig aantonen of iemand het extra warm heeft en dus wellicht koorts. Het toepassen van deze camera’s is wel juridisch complexe materie, waarschuwt IDIS.

Cameratoezicht heeft te maken met privacywetgeving. In de basis is het zo dat cameratoezicht altijd een inbreuk op iemands privacy is. Het meten van iemands temperatuur valt ook onder het verwerken van persoonsgegevens en levert dus direct een probleem met privacy op.

Daarnaast is het zo dat er meerdere redenen kunnen zijn dat iemand het warm heeft: na bijvoorbeeld hevige inspanning, warm aangekleed of nervositeit. Een directe link met het aanwezig zijn van koorts en vervolgens corona kan en mag dus niet zomaar worden gemaakt, aldus IDIS.

De fabrikant wil waarschuwen voor de vele onjuistheden die op dit moment worden verspreid over de inzet van thermische camera’s in combinatie met het coronavirus. IDIS heeft privacy jurist Jeroen Terstegge gevraagd zijn visie over deze kwestie te geven. Hij is een autoriteit op het gebied van privacywetgeving.

Jeroen Terstegge over deze kwestie: “De problematiek is ingewikkeld. Toezichthouders in Europa spreken elkaar tegen over wat wel en wat niet mag. Van de AP zou zo’n warmtecamera waarschijnlijk niet mogen (‘alles via de bedrijfsarts’), idem voor de Franse toezichthouder, andere toezichthouders zoals de Ierse hebben minder problemen met het vaststellen van Corona symptomen aan de poort. De AVG vereist ‘Europees of nationaal recht’ die dit mogelijk maakt, maar de Nederlandse wetgeving hieromtrent is onduidelijk. De maatregelen van de regering om bij corona symptomen thuis te blijven zijn slechts dringende adviezen en geen ‘recht’ zoals de AVG vereist, zodat de rechtsbasis voor bedrijven en instellingen om gezondheidsgegevens zoals een verhoogde temperatuur van werknemers, klanten en bezoekers te verwerken lijkt te ontbreken.”

“De verplichting om een veilige werkplek in te richten in artikel 3 lid 1, met name onder b, Arbowet is wellicht een rechtsbasis voor het scannen op corona symptomen aan de poort. Voor bedrijven en instellingen die door de regering zijn aangewezen als ‘vitale processen’ en ‘cruciale beroepen’ heb je zelfs een zwaarwegend belang om wél dit soort maatregelen te nemen. Maar we zijn dit allemaal nog aan het uitzoeken. Juist als deze crisis lang gaat duren, moeten de maatregelen juridisch houdbaar zijn. Het recht op privacy bestaat immers altijd, óók in tijden van crisis. En dus moeten de maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn.”