Ministeries kiezen wederom voor Trigion voor beveiliging- en receptiediensten

Op dinsdag 13 maart heeft het inkoopcentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het grootste gedeelte van de interdepartementale aanbesteding beveiliging- en receptiediensten opnieuw aan Trigion gegund. De beveiligingsorganisatie behoudt daarmee een belangrijke opdrachtgever en langdurige partner. Omdat de lopende contracten voor beveiliging- en receptiediensten bijna verliepen, schreef het inkoopcentrum medio 2011 een aanbesteding uit voor FMHaaglanden en aanverwante ministeries.

Het ging hierbij om het leveren van diensten op het vlak van beveiliging en receptie, zoals de inzet van beveiligers, receptionisten, centralisten en (mobiele) surveillanten. Het betrof bijna alle kernlocaties van de betrokken ministeries.

Als één van de zittende leveranciers was er Trigion veel aan gelegen om deze opdracht te behouden. Door een aantal aanbestedingsvoorwaarden wist de organisatie op voorhand dat een deel van de bestaande omzet aan een andere partij gegund zou worden. Als grote winnaar uit de aanbesteding blijft de nieuwe opdracht voor Trigion in volume nagenoeg gelijk, maar vindt wel een verschuiving plaats in te beveiligen locaties. Deze verschuiving heeft geen gevolgen voor de betrokken medewerkers, die allen worden overgenomen door de nieuwe leverancier of worden herplaatst binnen Trigion.

De nieuwe raamovereenkomsten tussen FMHaaglanden, aanverwante ministeries en Trigion worden binnenkort ondertekend en hebben een looptijd van minimaal vier jaar.