Nieuwe Masters in veiligheidstudies

Begin februari behaalden twintig studenten hun Mastertitel in een van de veiligheidsstudies van Delft TopTech.

Drie gediplomeerden hadden Security, Science & Management gevolgd. Regine van der Mark had de beveiliging van diplomatieke objecten in Nederland bestudeerd. Alexander Poot had zich gericht op het effect van mindfulness op beveiligingsbewustzijn en Henriëtte Woltman onderzocht het koppelen van informatiesystemen vanuit het perspectief van de burger.

Ook Public Safety leverde drie geslaagden op. Sytze Coorens onderzocht kennisoverdracht bij de brandweer. Addy Burger had de grenzen aan de primaire bluswatervoorziening bestudeerd en Richard Smit deed onderzoek naar het waarschuwen van de bevolking bij brand.

De overige veertien gediplomeerden kwamen van Safety, Health & Environment. Mark Althof richtte zich op het ontbreken aan synergie door ontbrekende samenwerking. Peter Schmitz onderzocht hoe met minder regels meer veiligheid is te bereiken. Bernadette Giesen had een safety management systeem in een Nederlands en Italiaans Seveso II-bedrijf geïmplementeerd. Jacqueline van der Houwen concludeerde dat veiligheidsdoelstellingen die aandacht krijgen, zullen opbloeien. Elvera Breedland keek naar de overheid als regisseur voor onbekende arbeidsrisico’s. Henk de Witte bestudeerde de redelijkheid van ‘voorzienbaar verkeerd gebruik’ in de Machinerichtlijn. Jeroen Bergers deed onderzoek naar de veiligheid bij de inzet van aannemers tijdens turn arounds. Theo de Bruin onderzocht wat werknemers verleidt om bewust van bekende regels af te wijken. Stuart Gunput verrichtte onderzoek naar beveiliging bij BRZO-inrichtingen. Michiel Bakker onderzocht incidenten. Remco Beijers had zich gericht op de cognitieve
verwerking van veiligheidsinstructies. Joachim Bos bestudeerde veiligheidsmanagement van hijswerkzaamheden. Norbert Dekker Kleijn onderzocht hoe veiligheid naar een hoger niveau te brengen is. Taco Rijnbrand richtte zich op arbeidsomstandigheden in de contractcatering en Frank van het Veld deed onderzoek naar de berichtgeving over cameratoezicht in de dagbladen.