NVD wederom ISO-14001 gecertificeerd

NVD wederom ISO-14001 gecertificeerd

NVD is volgens de meest recente ISO-14001 norm gehercertificeerd en voldoet in alle opzichten aan de eisen van deze norm. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Volgens de ISO-14001 norm moet de organisatie voldoen aan de wet- en regelgeving, milieu-risico’s beheersen en streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties.