Onderhoud buitenbeveiliging alle Nederlandse gevangenissen naar Heras

Het Rijksvastgoedbedrijf (Dienst Justitiƫle Inrichtingen) heeft Heras geselecteerd voor het onderhoud aan de buitenbeveiliging van alle Nederlandse gevangenissen. De opdracht loopt tot 2020. De aanbestedingsprocedure omvat 43 complexen en terreinen.

Het doel van de opdracht is tweeledig: zorgen dat de beveiligingsinstallaties op een voldoende niveau blijven werken en het tegengaan van veroudering. De werkzaamheden vinden plaats op terreinen met gebouwen die in gebruik zijn. Recentelijk won Heras al een aanbesteding van ProRail en werd een meerjaren-overeenkomst met Luchthaven Schiphol verlengd.

Volgens Heras is dagelijks onderhoud van de perimeterbeveiliging van groot belang voor het veilig en duurzaam functioneren van installaties bij DJI. Het Rijksvastgoedbedrijf moet zich hierover te allen tijde kunnen verantwoorden naar gebruiker en politiek. De informatie die Heras aanlevert, speelt volgens het bedrijf bij deze verantwoording een belangrijke rol.

Paul van den Heuvel van Heras: “Met de gebruiker richten we het werk zo in dat het primaire proces met minimale overlast doorgaat. Voor ons als buitenbeveiliger is een PI een bijzondere opdracht, onder meer vanwege het afbreukrisico en de vakinhoudelijke uitdaging. Illustratief is dat telefoons en andere ICT-applicaties op de terreinen van penitentiaire inrichtingen niet zijn toegestaan. In een omgeving waar continu overleg nodig is, ook met de installateur van de elektro- en klimaat-technische installaties.”