Samenwerking Hi-Safe en Lithium Safety Solutions ter voorkoming lithium batterijbranden

Samenwerking Hi-Safe en Lithium Safety Solutions ter voorkoming lithium batterijbranden

Het toenemend aantal lithium batterijen vormt een nieuw type brandgevaar waarbij brandbeveiliging een uitdaging kan zijn. Hi-Safe en Lithium Safety Solutions gaan kennis en ervaring delen binnen het ‘Lithium Safety Concept’.

Lithium batterijen worden veel ingezet vanwege de hoge energiedichtheid en de actieve controle van de opgeslagen energie. Een nadeel is het hoge risico op brandgevaar omdat (onzichtbare) beschadigingen of productiefouten in de batterij kunnen leiden tot een interne kortsluiting, met als gevolg een zogenoemde ‘thermal runaway’. Oplopende temperaturen en de warmteverspreiding naar aangrenzende batterijcellen starten een kettingreactie. Dit proces is onomkeerbaar met vaak catastrofale gevolgen, omdat een lithium batterijbrand extreem moeilijk is te blussen.

Ter voorkoming van veiligheidskritieke situaties zijn er meerdere verdedigingsniveaus nodig om de ernstige gevolgen van een storing in een lithium batterij en een ‘thermal runaway’ te minimaliseren. Roel van Veen van Lithium Safety Solutions: “Er is geen brandbeveiligingsconcept dat voor alle toepassingen geschikt is. Het is van belang dat voor deze nieuwe markt nieuwe samenwerkingen ontstaan voor maat oplossingen en good practice.”

Het ‘Lithium Safety Concept’ is ontwikkeld door Hi-Safe en Lithium Safety Solutions. Binnen dit unieke concept staat de klant centraal en spelen de onderdelen risicopreventie, vroege en precieze detectie, brandveilige verpakkingen en professionele opvolging een sleutelrol. Een preventief lithium batterij bestrijdingsplan op maat biedt de mogelijkheid om het ontstaan en verspreiding van een ‘thermal runaway’ tijdig te stoppen en de bijkomende schade te voorkomen.

Met het ‘Lithium Safety Concept’ ontvangen beheerders realtime doormeldingen en informatie. Door vroegtijdige detectie is er de tijd om de benodigde organisatorische maatregelen te nemen. Stef Klein van Hi-Safe: “Het nieuwe blussen is het voorkomen van blussen. De digitalisering ondersteunt ons daarin.”