Samenwerking Nauta Security en Nederlandse Security Alliantie

Nauta Security Storage en de Nederlandse Security Alliantie (NSA) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Nauta Security Storage is primair leverancier van opbergmiddelen, waar soms additionele dienstverlening bij past die de Nederlandse Security Alliantie kan bieden. Beide organisaties herkennen de overeenkomsten zoals decentrale organisatie, sterke aanwezigheid in de regio en ondersteuning vanuit een kleine centrale en wensen de krachten te bundelen omdat zij onderkennen dat de behoefte aan integrale oplossingen bij opdrachtgevers toeneemt.

Daarnaast willen bedrijven gebruik maken van elkaars commerciële slagkracht, bijvoorbeeld waar het gaat om onderling leads uitwisselen bij bijvoorbeeld nieuwe kantoorlocaties, betere afstemming van organisatorische, bouwkundige en electronische maatregelen op het vlak van integrale beveiliging, zelfs al in de bestek-fase van grote projecten, het opzetten van commerciële acties waarbij de klanten van de NSA worden benaderd met een productaanbieding van Nauta, het ontwikkelen van een plan voor de particuliere woningmarkt en het aanbieden van combi-contracten (kluis en opvolging) en de mogelijkheid voor bedrijven binnen de NSA om dealer te worden van Nauta Security Storage. Inmiddels zijn er al een aantal leden van de NSA die hiervan gebruik hebben gemaakt. Op de foto de ondertekening van de samenwerking met Hans Bonsel (links) en Marc Schaaf.