SERIS implementeert succesvol ISO 9001:2015

SERIS implementeert succesvol ISO 9001:2015

SERIS heeft formeel op 1 december 2015, na jaren het ISO 9001:2008 certificaat te hebben mogen voeren, als eerste in de Nederlandse beveiligingsbranche de nieuwe versie van dit certificaat behaald. ISO 9001:2015 verschilt van zijn voorganger vooral door de zeer sterke focus op klanttevredenheid, bij SERIS het centrale thema in haar dienstverlening.

Binnen SERIS is hard gewerkt om de eisen die de nieuwe versie van deze norm stelt, ge├»mplementeerd te krijgen op een goede en vooral duurzame manier, aldus algemeen directeur Aad de Vries. “Dit gehele proces is breed gedragen binnen onze organisatie. Een klein jaar geleden zijn we begonnen met het inventariseren en bevragen van onze stakeholders, waaronder niet in de laatste plaats onze medewerkers. Het onderzoek heeft geleid tot een breder en dieper inzicht in wensen en verwachtingen van beide kanten. De uitkomsten bieden ons de mogelijkheid om beter in te spelen op de eisen van de markt, de verwachtingen van de klant en de arbeidstevredenheid van onze medewerkers, zonder welke het realiseren van onze diensten onmogelijk zou zijn.”

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. De belangrijkste vernieuwing in de 2015 versie is de verplichting voor elke organisatie zich aantoonbaar te verdiepen in de context waarin zij opereert. Zij dient alle belanghebbenden te benoemen en zich te verdiepen in hun wensen en verwachtingen om zo kansen en risico’s te identificeren. Het verdiepen in de stakeholders is dus geen veronderstelde vanzelfsprekendheid meer, maar is nu vastgelegd in de norm. In die zin is het een wisselwerking die leidt tot een win-win situatie.

De Vries: “Het behalen van de ISO 9001:2015 certificering is de formele bevestiging van de recente kwaliteitsslag die we gemaakt hebben, desondanks zien we het als een begin. Duurzaam betekent dat het een voortgaand proces is. Met deze certificering laat SERIS zien proactief te zijn en graag vernieuwend bezig te zijn, in het belang van al haar stakeholders.”