Trigion presteert goed in 2014 in krimpende markt

Trigion presteert goed in 2014 in krimpende markt

Trigion heeft een goed jaar achter de rug. Weliswaar daalde de omzet met 1,7 procent, maar die daling was aanzienlijk minder dan het marktgemiddelde. Dat kwam onder meer door uitbreiding van de dienstverlening bij (nieuwe) locaties van het COA, als gevolg van de toenemende instroom van asielzoekers.

Het contract werd in 2014 bovendien verlengd tot 2018. Het resultaat vertoonde een mooie stijging. Een flinke domper was dat het bedrijf bij de heraanbesteding van het Schiphol-contract buiten de boot viel. Dat contract loopt overigens op 3 juni 2015 af.

In het verslagjaar heeft Trigion een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Uitgangspunten daarbij waren het verbeteren van de effectiviteit van de organisatie en het bevorderen van de klantgerichtheid. Omdat het ernaar uitziet dat de vraag naar manbeveiliging blijft krimpen, is het aantal districten teruggebracht van vijf naar vier. Om nog beter te kunnen focussen op klantgerichtheid is het accountteam juist uitgebreid. Een deel van de (forward) planning is gecentraliseerd, en ook HR is deels ‘uit de lijn’ gehaald, waardoor het operationeel management nog meer tijd kan besteden aan klanten en medewerkers.

Sales heeft 20 procent meer gescoord dan begroot. Een aansprekend voorbeeld is de Markthal Rotterdam. Interessant en vernieuwend is de proef met taxi-BOA’s in opdracht van de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam. De commerciĆ«le afdeling is het in 2014 weer erg goed gelukt om contracten te behouden die opnieuw werden aanbesteed: de retentiegraad was maar liefst 90 procent. Zo kon bijvoorbeeld het contract met de Gasunie worden behouden.

De Safety Group (voorheen de Traffic & Travel Group), waar de beveiligingsdivisie al een deelname in had, is in december 2014 in zijn geheel overgenomen en blijft als zelfstandige entiteit actief. De verwachting is dat dit bedrijf al meteen in 2015 een mooie bijdrage levert aan omzet en resultaat. Toezicht & Handhaving wist een kleine groei te realiseren. Hoffmann Bedrijfsrecherche zag een mooie groei, vooral in rechercheonderzoeken en cybersecurity. Het resultaat verdubbelde.

De AlarmServiceCentrale doet het bijzonder goed. Waar de behoefte aan manbeveiliging afneemt, groeit de behoefte aan intelligente techniek, vooral ook op het gebied van cameratoezicht. De AlarmServiceCentrale heeft daarin een cruciale rol. De centrale heeft zichzelf in 2014 overigens weten te versterken met de overname en integratie van de activiteiten van VolkerSafeGuard. De Mobiele Surveillance bleef op koers. Receptie Services bleef stabiel. Het bedrijf wil meerwaarde bieden en is daarom bezig met het ontwikkelen van een compleet concept voor entree management.

De verwachtingen voor 2015 worden gekleurd door het verlies van het Schipholcontract. Een gevoelig verlies in omzet. Gelukkig kunnen waarschijnlijk alle medewerkers die het betreft overstappen naar de nieuwe leverancier. De beveiligingsdivisie verwacht het verlies voor een groot deel te kunnen compenseren met new business, al zal dat waarschijnlijk niet in de traditionele manbeveiliging zijn.

Kijk voor het hele jaarverslag http://jaarverslag2014.facilicom.nl.