Wintertijd is inbraaktijd

Wintertijd is inbraaktijd

Het ingaan van de wintertijd dit weekend betekent niet alleen een uur extra kunnen slapen. Waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, is dat de wintertijd gelijkstaat aan inbraaktijd. ’s Avonds wordt het eerder donker en hebben inbrekers dus meer gelegenheid om hun slag te staan. Om die reden start vanaf 1 november het Donkere Dagen Offensief: een landelijke campagne vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid om bewoners waakzaam te maken voor inbraken en tips te geven om het te voorkomen.

Van november tot en met februari vinden jaarlijks de meeste woninginbraken plaats. Het offensief gaat daarom de strijd aan tegen inbraken, overvallen en straatroven in deze donkere maanden. Met effect: vorig jaar nam het aantal woninginbraken in de wintermaanden af. De politie voert extra controles uit, de rijksoverheid maakt de mensen waakzamer voor inbraken en de gemeentes attenderen bewoners op het nemen van preventieve maatregelen, zoals goede sloten.

Kun je zelf als bewoner iets doen om de inbraakkans te verkleinen? Zeker! Wanneer een woning onverlicht is, zien inbrekers dat de bewoner niet thuis is. Daarom is het verstandig gebruik te maken van tijdschakelaars en buitenlampen die werken met een sensor. Geef de woning dus een bewoonde indruk en speel de inbreker in de kijker door goede verlichting te plaatsen. In het handboek PKVW Bestaande Bouw is precies te vinden welke verlichtingseisen er zijn om een woning volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) te beveiligen.

Tips voor bewoners
- Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.
- Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als je alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten.
- Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
- Leg waardevolle spullen uit het zicht.
- Start een buurtpreventiegroep in jouw buurt.
- Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
- Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
- Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg preventief voor goed hang-en-sluitwerk. Bewoners met het erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 85 procent minder kans op een inbraak. Ander voordeel is dat veel inboedelverzekeringen korting geven als een huis PKVW-gecertificeerd is.