Beheersysteem Opera van Mauriks

Mauriks introduceert Nice Opera, een geavanceerd beheersysteem voor het aansturen en beheren van geautomatiseerde poorten, garage- en industriedeuren, slagboominstallaties, rolluiken, zonweringen, jaloezieën, irrigatie- en verlichtingssystemen zowel ter plaatse als online. Met het systeem kunnen op afstand installaties worden geprogrammeerd, bestuurd en gecontroleerd.

Met de producten is het snel en eenvoudig voor installateurs en gebruikers geautomatiseerde systemen voor gebouwen en terreinen met elkaar te integreren en via één besturingsysteem te installeren en te beheren. Geen specifieke procedure voor elk product, maar één enkele programmeermodus met intuïtieve menu’s. Door de Bluetooth en GSM module kan op afstand worden gewerkt. Dit kan door toepassing van de multifunctionele besturingseenheid O-View of dankzij de Bluetooth of GSM module op afstand, waarbij ook storingen kunnen worden gediagnosticeerd en/of de automatisering bewaakt.