Lustester van Hertek reduceert tijd- en faalkosten voorafgaand

Lustester van Hertek reduceert tijd- en faalkosten voorafgaand

Hertek introduceert de lustester ter controle van de brandmeldlus en -componenten voorafgaand aan de inbedrijfstelling van een brandmeldinstallatie. Het gebruik van de lustester voorkomt faalkosten en levert een tijdsbesparing op.

De lustester stuurt de luscomponenten aan en test een correcte adressering en werking door activatie van de functies. Ook maakt de lustester aansluit- en/of bekabelingsfouten direct inzichtelijk. De lustester is geschikt voor het Apollo-protocol (XP95-, Discovery- en CORE).

Het overzichtelijke 7″ kleurendisplay maakt de lustester eenvoudig in de bediening en geeft in één oogopslag de actuele status en een juiste adressering van de componenten weer. De uitgevoerde testen worden opgeslagen en deze rapportages zijn uit te lezen via de USB-aansluiting.