Hoge Raad der Nederlanden: Beveiligingsambtenaar (BVA)

Hoge Raad der Nederlanden: Beveiligingsambtenaar (BVA)

Beveiligingsambtenaar (BVA)
(Functiegebouw Rijk: coördinerend specialistisch adviseur bedrijfsvoering)
v/m 36 uur per week

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Als beveiligingsambtenaar draag je bij aan de integrale beveiliging, die ziet op alle aspecten van veiligheid en beveiliging, onder andere persoons-, gebouwelijke en informatiebeveiliging. Hiërarchisch is de functie gepositioneerd onder de directeur bedrijfsvoering, inhoudelijk leg je functioneel verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur, als vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke organisatie.

Functie-inhoud
• Belast met de organisatie van de totstandkoming, implementatie, naleving en rapportage van het integrale veiligheidsbeleid en met de organisatie van de integrale veiligheidsfunctie in brede zin;
• Geeft leiding aan omvangrijke en complexe beveiligingsprogramma’s met raakvlakken met de (bedrijfs)continuïteit, wetgeving, financiën, inkoop, organisatie, werkprocessen en personeel, ICT en informatievoorziening in algemene zin;
• Is verantwoordelijk voor de opvolging en rapportage van beveiligingsincidenten en het toezicht op het stelsel “Bewaken en Beveiligen”.
• Is gesprekspartner voor raadsheren, advocaten-generaal, wetenschappelijk medewerkers en andere collega’s;
• Coördineert activiteiten en stemt af met de chief information security officer, de functionaris gegevensbescherming, en de stafunits Automatisering & Informatisering, Personeel & Organisatie en Financiën, Planning & Control

Functie-eisen
Je beschikt over academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante afgeronde universitaire opleiding facilitair/veiligheidsmanagement, Informatica en ICT security, of bedrijfskunde met specifieke kennis van en ruime ervaring in veiligheidsmanagement. Je voldoet aan Veiligheidsmachtigingsniveau B.
Je hebt een breed inzicht in de samenhang van het integraal beveiligingsbeleid en risico management met – en de invloed op andere vakgebieden. Je hebt kennis van informatiebeveiliging en ICT. Kennis van wet- en regelgeving en een netwerk binnen de rijksoverheid zijn een pré.

Salaris
Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, in schaal 14 van de CAO Rijk maximaal € 7.096,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het betreft hier vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van twee jaar.

Tevens biedt de Hoge Raad der Nederlanden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, vervoersplan en de mogelijkheid om een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen (IKB).

Bijzonderheden
Een psychologische test/assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.

Informatie
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met de heer Van Schie, hoofd stafunit Automatisering & Informatisering, telefoonnummer 070 – 361 1273 of de heer Dijkman, hoofd Personeel & Organisatie, telefoonnummer 070-361 1457. Voor meer informatie over de Hoge Raad kunt u terecht op de website www.hogeraad.nl.

Sollicitatie
Uw kunt uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae onder vermelding van beveiligingsambtenaar tot en met 10 januari 2021 versturen naar vacature@hogeraad.nl