Hi-Safe nieuwe naam van Hi-Safe Systems

Hi-Safe nieuwe naam van Hi-Safe Systems

Hi-Safe is de nieuwe naam van Hi-Safe Systems. Het bedrijf heeft tevens een nieuw logo en huisstijl, waarmee de familieband en de gebundelde expertise binnen de Hertek Groep beter wordt uitgedrukt.

“Wij geven met de nieuwe naam en huisstijl uiting aan onze nieuwe marktstrategie, waarvan klantgerichtheid en expertise de speerpunten zijn”, zegt Marcel Verweij, directeur Hi-Safe. “Wij zijn een van de weinige bedrijven in onze sector die bewust alle specialistische kennis in eigen huis willen hebben én houden. Dat vinden wij een voorwaarde om onze klanten effectief te kunnen ondersteunen.”

De combinatie binnen de Hertek Groep van branddetectie (Hertek) en blussing (Hi-Safe) geeft volgens het bedrijf meer invulling aan de behoeftes in de markt. Steeds meer mensen zien volgens het bedrijf in dat effectieve brandrisicobestrijding een integrale aanpak vereist. Zeker nu de toenemende ‘elektrificering’ van gebouwen extra brandrisico’s oplevert, terwijl de kans op ernstige materiële schade en daarmee faillissementen is gestegen sinds de overheid verder terugtreedt en zij de wettelijke zorgplicht voor brandveiligheid steeds meer afwentelt op de gebouweigenaren en –gebruikers.