Hoffmann introduceert Cyber Maturity Scan

Veel organisaties weten nog niet goed hoe zij zich moeten beveiligen tegen cyberdreiging en hoe zij moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving zoals de Meldplicht Datalekken, die sinds 1 januari 2016 van kracht is, zo constateert Hoffmann. Het bedrijf introduceert daarom de Cyber Maturity Scan voor organisaties die aan het begin staan van informatiebeveiliging en organisaties die graag willen weten of hun aanpak aansluit op wat zij op het gebied van informatiebeveiliging nodig hebben.

Per 1 januari 2016 is nieuwe wetgeving, de Meldplicht Datalekken, ingetreden. Dit vraagt voor organisaties om een gedegen strategie op dit gebied. Afgelopen jaar stelde Hoffmann in breed uitgevoerd marktonderzoek vast dat 25 procent van de middelgrote en grote organisaties wel eens te maken heeft gehad met een cyberincident. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat slechts enkele van deze organisaties daarna structurele maatregelen namen om de informatiebeveiliging te verbeteren. Kennelijk is het niet eenvoudig om een goede aanpak te kiezen om cyber secure te worden en passende aandacht van het topmanagement te krijgen.

“We zien vaak dat de basics van informatiebeveiliging ontbreken: om te beginnen duidelijkheid over wat de kroonjuwelen van een organisatie zijn op informatiegebied. Als organisaties die duidelijk hebben kunnen zij kiezen welke risico’s ze daarmee willen nemen en hoe zij willen investeren op goede processen, zo veilig mogelijke techniek en veilig gedrag van hun medewerkers”, aldus Petra Oldengarm, Unit manager Cyber Security bij Hoffmann.

Om organisaties meer zekerheid te geven of zij op de goede weg zijn, of om een eerste aanpak te formuleren als zij nog moeten starten introduceert Hoffmann de Cyber Maturity Scan. In een kort tijdsbestek onderzoekt Hoffmann of de juiste processen zijn ingericht, in welke mate er sprake is van veilig gedrag en of de techniek bij een eerste scan kwetsbaarheden laat zien. Een soort van nulmeting, met zicht op een haalbaar einddoel en duidelijke eerste stappen op weg daarheen.

De scan wordt nader toegelicht op de Hoffmann Cyber Security Xperience, die op 23 juni 2016 plaatsvindt in Schiedam. Dit event is bedoeld voor managers, information security officers en andere belangstellenden in informatiebeveiliging. Van 14.30 tot 18.30 uur worden deelnemers geïnformeerd over trends en ontwikkelingen, een klantcase en er is een live hacking-demo.