Hugen versterkt de SK Fire & Security Group

Op 24 mei hebben Hugen en de SK Fire & Security Group overeenstemming bereikt over de overdracht van honderd procent van de aandelen van Hugen aan de SK Fire & Security Group. Hugen, gevestigd in Zevenaar, is een specialist op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast heeft Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank als enige in Nederland de benodigde vergunningen voor de inname, regeneratie, opslag en hervullen van de blusstof Halon.

Sinds 2004 is Halon verboden in de EU met uitzondering van een aantal kritische toepassingen voor onder meer defensie en de luchtvaartindustrie. Hugen Maintenance for Aircraft heeft binnen de internationale luchtvaart een sterke positie op het gebied van onderhoud aan vliegtuig-noodapparatuur.

Hugen heeft circa veertig medewerkers. Erick Leferink en Jan in ‘t Velt blijven de directie over Hugen voeren. De SK Fire & Security Group is een groep van bedrijven die zich specialiseren in producten en systemen voor de brandveiligheid van midden en klein bedrijf tot en met uitgebreide olie & gas installaties, ICT, telecom en andere high risk bedrijven. Onder andere bekende namen als Saval en Knowsley maken deel uit van deze groep van inmiddels zeven bedrijven. De SK Fire & Security Group is in handen van haar management en participatie maatschappij Bencis Capital Partners. Bij de totale SK Fire & Security Group werken circa 350 mensen in met name Nederland, België en Engeland.