Kennissessie Hoffmann over examenfraude

Hoffmann Bedrijfsrecherche organiseerde begin april in Almere in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) een kennissessie Examenfraude en Digitale Gevaren voor vertegenwoordigers van middelbare en hogere scholen uit heel Nederland.

De onderwerpen van deze kennissessie waren examenfraude en DDos-aanvallen (Distributed Denial of Service). Besproken werden onder andere de ontwikkelingen sinds Ibn Ghaldoen, een onderzoek naar examenfraude en preventieve maatregelen om dit te voorkomen. De dag werd besloten met een paneldiscussie en een netwerkborrel.