‘Meer vrouwen plegen fraude’

‘Meer vrouwen plegen fraude’

Het aantal vrouwen dat fraude pleegt binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn, is in 2012 sterk toegenomen. Dat is één van de opvallende ontwikkelingen die Hoffmann Bedrijfsfraude in de onlangs verschenen Hoffmann Statistiek beschrijft.

In de jaarlijks uitgebrachte Statistiek schetst het recherchebureau een beeld van trends en ontwikkelingen op het gebied van fraude en fraudepreventie in bedrijven, instellingen en de publieke sector. Dit beeld is gebaseerd op cijfers en observaties in het afgelopen jaar.

In 2012 kwam Hoffmann tijdens de 1270 onderzoeken 10 procent meer vrouwelijke criminelen tegen dan in 2011. Vrouwen vormen nu 28 procent van het totaal aantal daders. Reden voor de toename is onder andere het feit dat er meer vrouwen zijn gaan werken door of mede door de crisis en dat er naar rato meer mannen zonder werk zijn gekomen. Landelijk gezien ziet ook justitie een stijging van het aantal criminele vrouwen. Overigens is het daderprofiel ongewijzigd gebleven.

In 2012 waren veel (50 procent) criminele activiteiten in het bedrijf te associëren met de crisis. Zo hadden veel werknemers die het verkeerde pad op ging hiervoor een financiële reden. Of ze waren gefrustreerd, mogelijk door interne bezuinigingen. Er werd in 2012 vooral met levensmiddelen, luxegoederen en geld gefraudeerd, waar tot halverwege 2011 vooral kennisdiefstallen op nummer 1 stond.

Hoffmann heeft afgelopen jaar minder weerbaarheidstesten (Hoffmann Pentesten) uitgevoerd. Met een weerbaarheidstest achterhaalt een organisatie waar de zwakke plekken in zijn digitale omgeving zitten: van website tot ICT-infrastructuur. Hier staat tegenover dat Hoffmann een grote stijging in het aantal incidentonderzoeken zag. Die toename verrast Richard Franken, directeur van Hoffmann, niet: “Cybercrime is risico nummer één voor organisaties en de bedreiging wordt alleen maar groter. We adviseren organisaties om meer aandacht te geven aan preventie van cybercriminaliteit. Voorkomen is echt beter dan genezen.”

Hoffmann zag het aantal screeningen van (aanstaand) personeel is in 2012 verdubbelen. Het bedrijf voerde afgelopen jaar circa 500 screeningen uit. Volgens Franken lijkt het erop dat organisaties op dit gebied minder risico willen nemen. “Niet-integere werknemers kunnen een organisatie flinke schade berokkenen, zowel directe schade door bijvoorbeeld diefstal als imagoschade”, aldus Franken. Ook screening van reeds bestaand personeel doet zijn intrede. “Sinds begin 2012 doen we meer en meer onderzoek naar misstanden binnen de overheid”, laat Franken weten. Het gaat dan vooral om gemeentelijke overheden. Hoffmann onderzoekt bijvoorbeeld handel met voorkennis, diefstal van geld en goederen en valsheid in geschrifte. Lekken van informatie blijkt bij de kleine overheden het grootste probleem te zijn.