NVD en CrimiNee ondertekenen convenant

NVD Beveiligingsgroep en Stichting CrimiNee hebben onlangs hun samenwerking geformaliseerd met de ondertekening van een convenant. Hiermee wordt de publiek-private samenwerking verstevigd op het gebied van intelligent cameratoezicht, verscherpte alarmverificatie en het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de politie en NVD Beveiligingen.

Arie Donders, unit manager, tekende namens de Alarm- en Servicecentrale van NVD Beveiligingen en Otto Vroegop namens Stichting Technologie & Veiligheid, partner van Stichting CrimiNee Brabant. Arie Donders: “NVD heeft al met verschillende regionale politiekorpsen convenanten lopen. Toen wij in gesprek raakten met Stichting CrimiNee zagen wij mogelijkheden om gezamenlijk het risico van inbraak en overval voor ondernemers te verkleinen. Stichting CrimiNee heeft drie werkgebieden: overvaller in beeld, bedrijventerreinen veilig stellen en Secure Lane. Door middel van de aanwezige technologie op onze alarm- en servicecentrale kan NVD een waardevolle bijdrage bieden aan de doelen van Stichting CrimiNee, namelijk het verminderen van criminaliteit.”