Raamovereenkomst Nationale Politie en MB Safety

Raamovereenkomst Nationale Politie en MB Safety

MB Safety heeft de aanbesteding van de Nationale Politie inzake specifieke opbergmiddelen gewonnen. Onder specifieke opbergmiddelen wordt onder andere verstaan: pistoolkluizen en kolommen, wapenkluizen, thuiskluizen en documentkluizen.

In het verleden leverde MB Safety al aan verschillende regionale politiekorpsen, maar nu betreft het een landelijk opdracht voor de gehele politieorganisatie. MB Safety is trots dat deze opdracht aan het bedrijf gegund is en ziet met veel vertrouwen de samenwerking in de komende vier jaar tegemoet.