Strategische samenwerking Hoffmann Bedrijfsrecherche en Verinq Risk Management

Strategische samenwerking Hoffmann Bedrijfsrecherche en Verinq Risk Management

Hoffmann en Verinq hebben een strategisch partnerschap gesloten. Dit past in de ambitie van beide bedrijven om hun klanten end-to-end te kunnen bedienen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Kennis, kunde en netwerken van deze bedrijven sluiten naadloos op elkaar aan.

Meer en meer krijgen onderwerpen zoals fraude, witwassen, cybersecurity en integriteit terecht veel aandacht van de hoogste beslissers in de private en publieke sector. Raden van commissarissen en toezichthouders worden steeds vaker (persoonlijk) aangesproken over deze onderwerpen. Doel van de samenwerking is ook om organisaties meer te wijzen op het belang van een proactief risicomanagement, waar nu nog vooral de bestrijding van incidenten prioriteit geniet.

De strategische samenwerking is uitstekend gepositioneerd om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag aan excellente advisering op tactisch niveau en de operationele uitvoering, gedragen door een brede langjarige ervaring.