Surveillanten worden CCTV-centralisten

Twaalf mobiel surveillanten van G4S in Almere hebben met succes de opleiding Cameratoezicht van Minerva afgerond. Ze komen te werken in een nieuwe toezichtcentrale waarmee het beveiligingsbedrijf zo’n tien bedrijventerreinen in Almere gaat bewaken.

Het bewakingsproject is opgezet in samenwerking met de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere. Via zo’n zestig camera’s worden de terreinen tussen zes uur ‘s avonds en zes uur ‘s morgens geobserveerd. Tijdens het weekend vindt continu observatie plaats. Voor bediening van de nog te bouwen centrale zijn twaalf surveillanten opgeleid. In de toekomst gaan ze afwisselend twee uur vanuit de centrale observeren en twee uur op straat surveilleren.