Unica Fire Safety en K&G Groep sluiten partnerschap voor Stat-X blusaerosol

Unica Fire Safety en K&G Groep sluiten partnerschap voor Stat-X blusaerosol

Unica Fire Safety en K&G Groep hebben begin november een partnerovereenkomst gesloten voor de levering van Stat-X blusaerosol systemen. Unica wordt daarmee één van een select aantal leveranciers van Stat-X aerosol blusmiddelen in Nederland.

“Met deze samenwerking kunnen we onze opdrachtgevers een nog completer aanbod aan brandveiligheidsoplossingen bieden. Stat-X blusaerosol vormt een goede aanvulling op ons aanbod, omdat blusaerosol bijzonder goed geschikt is voor objectbeveiliging. In veel gebouwen zijn onbemande besloten (technische) ruimtes aanwezig die doorgaans niet met een blussysteem beveiligd worden. Voorbeelden daarvan zijn meterkasten, schakelkasten, verdeelkasten en ruimten met liftapparatuur. Het beveiligen van deze ruimten met een blusinstallatie is vanuit de wetgeving niet verplicht, waardoor ze in de praktijk vaak onbeveiligd blijven. Een groot deel van de bedrijfsbranden ontstaat echter juist in dit soort ruimten. Een snelle en effectieve brandbestrijding bij de bron kan een beginnende brand direct in de kiem smoren. Door de brand geen kans te geven om zich te ontwikkelen kan de brandschade flink worden beperkt”, aldus Tom Verschoor, businessunit directeur Unica Fire Safety.

Wat is Stat-X blusaerosol?
Blusmiddelen op basis van aerosol werken anders dan klassieke blussystemen zoals een sprinkler- of blusgasinstallatie. Klassieke blussystemen bestrijden een brand door één of meerdere elementen van de branddriehoek (brandstof, zuurstof en warmte) uit te schakelen. Blusaerosol richt zich op het vierde element, de kettingreactie die de brand in stand houdt. Het blussend vermogen van blusaerosol ligt in het onderbreken van deze kettingreactie. Om die reden is blusaerosol geschikt voor het blussen van verschillende typen branden, zoals vaste stoffen, vloeistoffen, gasbranden en elektrisch geïnitieerde branden.

Het Stat-X aerosol blusmiddel bestaat uit een gepatenteerd mengsel van kalium houdend product en een organisch bindmiddel. Het blusmiddel bevindt zich als vaste blusstof in de RVS behuizing. Bij een blussing wordt de blusstof door een exotherme reactie omgevormd naar gasvormig. Door de warmte van de brand valt het blusmiddel uiteen en komt een grote hoeveelheid kaliumradicalen vrij. Deze hechten zich aan de vrije radicalen die de kettingreactie van de brand in stand houden. Door deze vrije radicalen te stabiliseren wordt de kettingreactie onderbroken en dooft het vuur. Door de langdurige werking van het blusmiddel wordt het herontsteken van de brand voorkomen.

De blusunits kunnen zowel thermisch (T) als elektrisch (E) worden geactiveerd. De T-uitvoering is een zelfstandig werkende blusunit met een eigen detectie-mechanisme. De E-uitvoering wordt elektrisch geactiveerd door middel van een activeringsknop of kan door een brandmeldsysteem worden aangestuurd. Stat-X blusaerosol is dus zowel als stand-alone product voor objectbeveiliging geschikt, als met verschillende branddetectiesystemen te combineren.

De Stat-X blusunits zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, variërend van 30 gram tot 2500 gram blusstof, waardoor het blusmiddel ingezet kan worden in ruimten van verschillende afmetingen en met verschillende brandrisico’s. Daarnaast nemen de blusunits door het compacte ontwerp weinig inbouwruimte in beslag en zijn er geen bijzondere bouwkundige voorzieningen nodig. Hierdoor kunnen besloten ruimtes en objecten waar een risico op het ontstaan van brand geldt, tegen relatief geringe kosten beveiligd worden.

De blusunits zijn voor brandklassen A / B / C getest en goedgekeurd volgens de NFPA 2010-2015, UL 2775 en NEN-ISO 15779 voorschriften.