Meer inzicht dankzij Intelligent Insights softwaretool van Bosch Building Technologies

Meer inzicht dankzij Intelligent Insights softwaretool van Bosch Building Technologies

De nieuwe softwaretool Intelligent Insights van Bosch Building Technologies geeft security managers en centralisten in meldkamers een compleet overzichtsbeeld van de omgeving. Door metadata uit beelden van intelligente camera’s te interpreteren en informatie te visualiseren, wordt meer inzicht verkregen in situaties.

Met Intelligent Insights kunnen bedrijven en organisaties data die wordt verzameld door beveiligingssystemen op een nieuwe manier benutten. De tool helpt om sneller wisselende situaties te begrijpen en verbanden te leggen, om op basis daarvan weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Als bijvoorbeeld het maximale aantal mensen dat in een ruimte mag verblijven is bereikt, kan Intelligent Insights direct de beheerder daarover informeren. Intelligent Insights is standalone toepasbaar, maar kan ook worden geïntegreerd met andere systemen voor een nog beter overzicht.

Intelligent Insights maakt gebruik van ingebouwde intelligentie (Video Analytics) in camera’s van Bosch om videobeelden te interpreteren en metadata te benutten. De softwaretool verzamelt, verwerkt en toont informatie via verschillende widgets waarmee gebruikers informatie kunnen visualiseren en situaties evalueren in een helder overzichtsbeeld. Op basis daarvan kan sneller en effectiever worden gereageerd en kunnen beslissingen worden genomen.

Bruikbare data kan op twee manieren worden gevisualiseerd: als widget en als rapport. Alle widgets worden getoond in een eenvoudig, goed leesbaar dashboard. Gebruikers kunnen de widgets selecteren die op dat moment nodig zijn en waarvan de informatie wordt getoond. De rapportagefuncties bieden gedetailleerde informatie voor analyse achteraf.

Intelligent Insights beschikt over een serie widgets die ieder specifieke functionaliteit toevoegen. Zo zijn er widgets die een melding versturen zodra het te druk wordt in een zone of als een groep mensen ergens langere tijd blijft staan. De gebruiker kan een gewenste bezettingsgraad invoeren voor een zone gedurende een instelbare periode. De melding kan worden verstuurd naar een extern apparaat zoals een smartphone, terwijl eveneens automatisch een bericht kan worden weergegeven op een beeldscherm bij de entree om bezoekers te informeren of zij de ruimte wel of (nog) niet mogen betreden. Deze functionaliteiten bewijzen hun waarde tijdens de coronapandemie, onder meer op plekken waar het druk kan worden en het risico ontstaat op verspreiding van het coronavirus.

Intelligent Insights biedt ook Object Counting en People Counting. Met Object Counting kan nauwkeurig het aantal voertuigen of andere voorwerpen worden geteld binnen het bereik van een of meerdere camera’s. De functie is geschikt voor omgevingen met veel snelbewegende voertuigen, zoals wegen of kruispunten. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld de drukste en rustige tijden in het verkeer worden bepaald.

People Counting wordt gebruikt voor het tellen van personen die bijvoorbeeld een gebouw betreden of verlaten. Deze widget kan data verwerken van meerdere bewakingscamera’s en beheerders vroegtijdig waarschuwen als het te druk dreigt te worden. Intelligent Insights past alleen anonieme data toe uit bewakingscamera’s, waardoor de privacy van mensen is gewaarborgd.

Intelligent Insights start met een basislicentie voor alle widgets en een dashboard dat 16 widgets kan weergeven. Indien nodig kunnen dashboards en widgets worden toegevoegd. De tool is naadloos te integreren met het BVMS Video Management Systeem van Bosch. Gebruikers kunnen hun live en opgenomen videostreams beheren en Intelligent Insights data binnen een gezamenlijke grafische gebruikersinterface (GUI) weergeven. Door deze integratie hoeft niet te worden geschakeld tussen meerdere applicaties voor het verkrijgen van een compleet overzichtsbeeld. Een ander voordeel van integratie met BVMS is dat klanten hun videobewakingssysteem kunnen uitbreiden tot een integraal beveiligingssysteem, inclusief inbraakbeveiliging en toegangscontrole.