Nieuwe versie AXIS Live Privacy Shield nu gratis en eenvoudiger binnen en buiten te gebruiken

Nieuwe versie AXIS Live Privacy Shield nu gratis en eenvoudiger binnen en buiten te gebruiken

De nieuwe versie van de toepassing voor privacymaskering AXIS Live Privacy Shield van Axis is nu ook licentievrij. Deze edge-analyticssoftware maakt het eenvoudig om realtime privacybescherming toe te passen met bewaking op afstand.

De nieuwe versie ondersteunt niet alleen op beweging gebaseerde maskering voor binnen, maar ook AI-privacymaskering voor binnen- en buiten. Alle compatibele camera’s ondersteunen maskering op basis van beweging, terwijl maskering op basis van AI wordt ondersteund door geselecteerde camera’s met een deep learning-processor (DLPU).

De nieuwe maskeringsfunctionaliteit op basis van AI analyseert menselijke vormen in live videobeelden en geeft gebruikers de keuze uit het maskeren van (bewegende of stilstaande) mensen of de achtergrond. Deze functionaliteit is geschikt voor scènes op korte afstand met wisselend, variabel of weinig licht, zowel binnen als buiten. Het kan worden gebruikt voor videobewaking waar privacy van belang is, bijvoorbeeld in patiëntenkamers, woonzorgcentra, productiefaciliteiten, hotels, scholen, kantoren en winkels.

Deze op beweging gebaseerde functionaliteit maskeert alle bewegende objecten door vergelijking met de achtergrond. Het voldoet aan de strikte privacy-eisen en is geschikt voor binnengebruik met goed, stabiel licht.

Beide methoden van dynamische privacymaskering stellen gebruikers in staat om kleur- of mozaïekmaskering toe te passen en vooraf gedefinieerde zones in of uit te sluiten. Deze veelzijdige toepassing maakt ook een combinatie met statische privacymaskering mogelijk, zodat het systeem kan worden geconfigureerd voor het leveren van videostreams met en zonder maskering voor forensische doeleinden in geval van incidenten.