Real-time personenteller van Lobeco Fire + Security

Real-time personenteller van Lobeco Fire + Security

Met de real-time personenteller van Lobeco Fire + Security kan iedereen eenvoudig het aantal klanten en bezoekers tellen in bijvoorbeeld een winkel. De aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen zijn nodig om een onveilige situatie te voorkomen. Toegangscontrole met behulp van personentelling is één van de belangrijkste preventieve maatregelen.

Met de real-time personenteller van Lobeco is een veilige omgeving te creëren voor iedereen door middel van het betrouwbaar en nauwkeurig tellen van mensen, om zo te voorkomen dat het ergens te druk wordt.

Klik hier voor meer informatie.