Genetec en Bosch verdiepen technologisch partnerschap verder

Genetec en Bosch verdiepen technologisch partnerschap verder

De MAP 5000 inbraakcentrales van Bosch Security Systems kunnen voortaan direct worden gekoppeld met de Genetec Security Center video management software via de Intrusion Manager, waarmee inbraakdetectie, videobewaking en toegangscontrole zijn te combineren in een intuïtieve interface.

Het instellen en beheren van inbraakbeveiligingssystemen gebeurt vaak handmatig via het toetsenbord op de centrale of een apart systeem. Bij alarmen is niet altijd meteen duidelijk waarop elke melding betrekking heeft. De reactietijd kan hierdoor toenemen en de meldkamer heeft niet altijd een goed zicht op de gebeurtenissen in en om het gebouw.

Integratie met Genetec Security Center biedt centralisten de mogelijkheid om alle inbraakalarmen af te handelen aan de hand van dynamische plattegronden waarop ook andere gegevens beschikbaar zijn, zoals (live) videobeelden of registraties van het toegangscontrolesysteem. Dit levert een vollediger real-time beeld op van de actuele status, op basis waarvan sneller beslissingen genomen kunnen worden.

De diepere integratie tussen de MAP 5000 inbraakcentrales van Bosch en Genetec Security Center biedt gebruikers ook nieuwe mogelijkheden, waaronder het beheren van alle inbraakbeveiligingssystemen vanaf een centrale locatie en een functie die aangeeft op welke locatie een alarmmelding is veroorzaakt. Ook nieuw is een interface waarmee snel bepaalde zones kunnen worden ingeschakeld, terwijl andere zones bewaakt blijven met cameratoezicht.

Gebruikers kunnen ook profiteren van mogelijkheden tot integratie met andere systemen en modules die beschikbaar zijn via Security Center. Met Genetec Mission Control kunnen zij bijvoorbeeld een geavanceerd systeem implementeren dat ieder inbraakalarm afhandelt in overeenstemming met de standaard procedures van de organisatie.