Intergarde beveiligt het Bonnefantenmuseum in Maastricht

Intergarde beveiligt het Bonnefantenmuseum in Maastricht

Intergarde blijft de komende twee jaar verantwoordelijk voor de beveiliging van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Dat is het resultaat van een uitgebreid aanbestedingstraject. Het gaat om een overeenkomst van twee jaar met twee optionele verlengingen van een jaar, waarbij Intergarde totaalbeveiliger is van het pand, de kunstvoorwerpen en bezoekers en medewerkers.

Centralisten, beveiligers en receptionisten zorgen permanent voor de veiligheid van bezoekers en personeel, maar in het bijzonder waarborgen zij het behoud van de kunstvoorwerpen. Daarnaast worden zowel alarmverificatie van camerabeelden op afstand als alarmopvolging ingezet.

Met een score van 9,5 van de maximale score van 10 was Intergarde van alle inschrijvers economisch gezien de meest voordelige, maar naast prijs was de kwaliteit van de inschrijving van groot belang. Met name het advies dat Intergarde gaf ter verbetering van de beveiliging op organisatorisch, technisch en fysiek gebied werd aangemerkt als zeer onderscheidend. Het beoordelingsteam verwoorde het als volgt: ‘Het adviesdocument van Intergarde valt in positieve zin op, omdat zij zich nadrukkelijk uitspreekt over de beveiligingsaspecten in het Bonnefantenmuseum en daarmee zelfs kritisch is naar de eigen huidige werkwijze bij het Bonnefantenmuseum.’ Daarnaast werd het document omschreven als zijnde gedurfd en pro-actief.