Juni-nummer BEVEILIGING in teken van brandbeveiliging

Bij een grote bedrijfsbrand met nog grotere gevolgschade lijkt het logisch dat de ondernemer hiervoor zelf aansprakelijk is. Zeker als blijkt dat niet aan de vergunningeisen is voldaan. Het kan echter anders lopen. In april bekrachtigde het gerechtshof te Den Haag een uitspraak van de rechtbank Rotterdam inzake de brand die in 1996 het bedrijf CMI Container Masters in de as legde. Niet het bedrijf, maar de overheid is aansprakelijk gesteld voor de miljoenenclaims die klanten en hun verzekeraars naar voren hebben gebracht. De reden: de handhaving was tekort geschoten. Meer hierover in het juni-nummer van BEVEILIGING.

Verder aandacht voor onder meer het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken bij woonzorgcentrum Zomerhoek in Rotterdam, de start van de Stichting Safety & Security Platform, normwijziging vermindert brandveiligheid parkeergarages, het Nationaal Brandveiligheidcongres, congres Veilig Ondernemen, onderzoek van Frost & Sullivan onder beveiligingsbedrijven en eindgebruikers en een terugblik op de beurzen IFSEC en Firex 2011.