Grote safety-opdracht voor Defensie

Grote safety-opdracht voor Defensie

SK FireSafety Group, Hefas Branddetectie en Opgeleid Persoon hebben in nauwe onderlinge samenwerking de overheidsopdracht verkregen voor het preventief en correctief onderhoud van brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler-, blusgas- en noodverlichtingsinstallaties; inclusief 24/7 storingsdienst op diverse militaire objecten in Nederland.

De opdracht voor Defensie heeft een looptijd van twee jaar, met mogelijke verlenging van drie keer een jaar. Vanwege het volume van het project (1800 gebouwen verdeeld over vier regionale percelen) wordt onder beheer van SK en Hefas een aparte organisatie ingericht met een duidelijke focus op specifieke technische en organisatorische bekwaamheid, registratie van locaties en werkzaamheden binnen een beproefd servicemanagementsysteem, 24/7 bereikbaarheid, duurzaam ondernemen en de bijdrage aan Social Return.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden extra werk(ervarings)plaatsen gecreëerd voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestaande MVO-beleid van SK en Hefas is ingericht op deze Social Return, waaraan een convenant met het UWV ten grondslag ligt.