Saval tekent overeenkomst met ministerie van Defensie voor levering blusmiddelen

Na een aanbestedingsperiode van zes maanden voor levering van de blusmiddelen voor het ministerie van Defensie, wist Saval de opdracht voor de levering van de poeder- en schuimblustoestellen binnen te halen tot en met 2015. Op woensdag 7 maart is onder toeziend oog van drie vertegenwoordigende personen van zowel Saval als de Defensie Materieel Organisatie van het ministerie van Defensie, de raamovereenkomst ondertekend.

Het ministerie koos voor de producten van Saval, die voldoen aan de hoogste vooraf gestelde kwalitatieve eisen, mede dankzij de eigen productie in Nederland. De overeenkomst voor vier jaar houdt in dat Saval alle nieuwe en te vervangen draagbare en verrijdbare poeder- en schuimblustoestellen en de hiervoor benodigde onderdelen zal leveren. Dankzij een lange en vertrouwde relatie was Saval een logische keuze om in de shortlist van aanbestedende partijen voor de levering van deze blustoestellen over te blijven.